logo-echtscheiden

Ouderschapsplan

Sinds 1 maart 2009 is bij echtscheiding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken het ouderschapsplan verplicht.
 

In dit ouderschapsplan worden o.a. afspraken gemaakt m.b.t.

  • de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken
  • kinderalimentatie
  • informatie-uitwisseling over belangrijke aangelegenheden de kinderen betreffende.

Voorafgaand aan deze vastlegging voeren wij ‘kindgesprekken’ (met kinderen vanaf plm. 12 jaar) om het kind de ruimte te geven zijn of haar mening te geven over de voorgestelde veranderingen in zijn of haar leefsituatie.

Begeleiding bij echtscheiding door Frieda van der Heyden, afwikkeling bij de rechtbank door ervaren advocatenkantoor, U hoeft niet zelf voor de rechtbank te verschijnen. Deskundig, betrouwbaar, betaalbaar.


aangesloten bij:

scheidingsdeskundige

contact

colofon

persberichten